Arsacal
button
button
button


Kerstvieringen met vrijwiligers en medewerkers

Tiltenberg, Heiloo en op het bisdom

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2012
Kerstvering met de medewerkers op het bisdom
Kerstvering met de medewerkers op het bisdom

Deze dagen voor kerstmis zijn - naast de liturgische aspecten en de geestelijke voor­be­rei­ding op het kerstfeest - ook bijzonder en waardevol door de ontmoetingen met vaste medewerkers en vrijwilligers in De Tiltenberg (afgelopen maandag), in het diocesaan centrum in Heiloo (woensdag) en op het bisdom (vrijdag). Het is fijn iedereen even te zien en met vele mensen een praatje te kunnen maken en te luisteren naar de woordjes en kerstwensen van rector G. Bruggink (seminarie), rector N. Beemster (Heiloo) en onze Bisschop, mgr. J. Punt. Bij de kerst­viering op het bisdom heb ik de volgende voorbede uitgesproken.

Door Zijn geboorte op aarde heeft de Heer ons de vrede willen brengen die ons ten deel valt door Zijn verlossing. Laten wij bidden om die vrede en om alles wat daaraan bijdraagt.

Laten wij bidden om Gods zegen over ons werk ten dienste van de Kerk in het bisdom Haarlem-Amsterdam: moge God ons aller bijdrage zegenen en vrucht laten dragen.

Laten wij bidden voor al die mensen die door de economische situatie in problemen zijn gekomen: voor wie hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen, voor wie hun schulden niet kunnen betalen of hun huis zijn kwijt geraakt. En laten wij tegelijk ook denken aan de velen in deze wereld die zoveel slechter af zijn dan wij, die in oorlog, verdrukking of honger leven.

Laten wij bidden om eerbied voor alle menselijk leven, waarin God Zijn beeld en gelijkenis heeft gelegd, zodat geen mens zich verlaten, eenzaam of uitgestoten hoeft te voelen.

Laten wij bidden om goede gezinnen waar veiligheid en geborgenheid, vrede en vreugde heersen, zodat kinderen er een goede uitgangspositie vinden voor heel hun verdere leven.

Laten wij bidden dat het zaad van geloof, hoop en liefde dat wij uitzaaien bij jong en oud een goede voedingsbodem mag vinden.

Laten wij bidden voor Tonny Pelder zij is een fijne college geweest en gelukkig neemt zij niet echt helemaal afscheid maar we wensen haar toch bij deze mijlpaal veel zegen, geluk, gezondheid, alles wat goed en wenselijk is.

Voor degenen van wie wij hier op het bisdom afscheid moesten nemen in dit bijna voorbije jaar, voor allen die gebed hebben gevraagd, voor de jarige Jerry, voor de nieuwe officiaal André, die morgen jarig is, voor allen van wie wij weten dat zij ons gebed goed kunnen gebruiken, voor allen die ziek zijn - in het bijzonder voor de zieken in ons midden - of anderszins lijden, voor onze dierbaren die gestorven zijn.

Terug