Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Hoofddorp met dertig mensen

voor Hoofddorp en Nieuw Vennep

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020 - 161 woorden

Zater­dag­avond 17 ok­to­ber was er een Eucha­ris­tie­vie­ring met het heilig vormsel voor de vor­me­lin­gen van Hoofd­dorp en Nieuw Vennep. Van­wege de maat­regelen waren alleen de vor­me­lin­gen met hun ouders aanwe­zig, andere fami­lie­le­den, vrien­den en pa­ro­chi­anen waren verbon­den via de live-stream. "Je beleeft het nu wel heel intens" gaf de koster na afloop als com­men­taar. "Toch hoop ik dat we spoe­dig ie­der­een weer welkom kunnen heten", voegde diaken Rob Mascini eraan toe.

En zo is het precies! De vie­ring was goed voor­be­reid door de cate­chisten en werk­groep vormsel, pater Manek Eko SVD, pastoor Ruben Torres en diaken Rob Mascini.

Pa­ro­chi­anen van de Joannes de Doper pa­ro­chie in Hoofd­dorp hebben een mooie live-stream verbin­ding opgezet (You Tube, Joannes de Doper) en behalve Eucha­ris­tie­vie­ringen wor­den ook andere pro­gram­ma's gemaakt, bij­voor­beeld inter­views met pa­ro­chi­anen die voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie wor­den uitgezon­den. Zo is deze pa­ro­chie ook in corona-tijd missio­nair bezig!

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen die zich heel bewust op deze dag had­den voor­be­reid.

Video

Terug