Arsacal
button
button
button
button


Katholiek in de politiek

Q&A's met Martijn van Helvert

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020 - 141 woorden
Katholiek in de politiek
Vincent en Niels, de technische staf
Vincent en Niels, de technische staf
Katholiek in de politiek

Zondag 18 ok­to­ber was CDA tweede kamerlid Martijn van Helvert te gast in het bis­schops­huis waar hij voor Ka­the­draal TV werd geïnter­viewd door Matthijs Jansen over geloof en poli­tiek. Wat betekent zijn katho­lie­ke geloof voor de pol­tieke en parle­mentaire taak die Martijn van Helvert vervult? Er kwamen de nodige vragen binnen van kijkers...

Het was voor het uit Limburg afkoms­tige kamerlid gelijk een gelegen­heid om onze fraaie ka­the­draal te bewon­de­ren. Hij nam alle tijd voor een inte­res­sant en diep­gaand gesprek met Matthijs en de kijkers, dat hier­on­der te volgen is via de link naar ka­the­draal TV op de web­si­te van ons bisdom.
Bij gebrek aan echte Limburgse vlaai werd de sessie af­ge­slo­ten met een stuk Hollandse taart, maar gelukkig leek dat ook wel te smaken...

Op de ach­ter­grond sloeg mgr. Petrus Huibers in vol ornaat het tafereel welwillend gade.

 

Terug