Arsacal
button
button
button
button


Aanstelling tot acoliet van diakenkandidaat

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 65 woorden

Dins­dag 20 ok­to­ber heb ik in de kapel van de Tilten­berg Wim Zurlohe aan­ge­steld tot acoliet in het kader van zijn voor­be­rei­ding op het per­ma­nent dia­ko­naat.

Wim Zurlohe is reeds lang op allerlei wijzen werk­zaam in de pa­ro­chies van West Friesland Zuid Oost. De rector van de diaken­oplei­ding, vica­ris Gerard Bruggink heeft hem ge­pre­sen­teerd in de vie­ring die in besloten­heid plaats vond met slechts enkele aanwe­zigen.

Terug