Arsacal
button
button
button
button


website over prof. leo Elders gelanceerd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 november 2020 - 153 woorden
de nieuwe website
de nieuwe website

Deze week is de web­si­te ter ere van leven en werk van de bekende in 2019 overle­denThomist prof. dr. Leo Elders svd gelan­ceerd. pater Elders was afkoms­tig uit ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en heeft vele jaren gedo­ceerd aan het Groot­semi­narie Rolduc en het semi­na­rie van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij was een groot geleerde met een in­druk­wek­kende staat van dienst.

De wesite over zijn leven en werk is opgezet vanuit de Leo J. Elders­stich­ting, die in ons bisdom is opgezet door dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, docent aan onder meer het Groot Semi­na­rie van ons Bisdom en archiva­ris van het bisdom.

Op deze wijze hoopt de Stich­ting leven en werk - waar­on­der zeer vele publi­ca­ties - van de bekende Thomist onder de aan­dacht te brengen van velen en tevens de eigen ac­ti­vi­teiten van de Stich­ting bekend­heid te geven.

Om een kijkje te nemen op deze nieuwe site, zie:

Terug