Arsacal
button
button
button
button


Herdenking slachtoffers Nieuwjaarsbrand in Volendam

twintig jaar geleden...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: donderdag, 31 december 2020 - 233 woorden

Twin­tig jaar gele­den is het alweer dat in de nacht van oud- op nieuw­jaar in Volen­dam de brand plaats vond die de levens van vele jonge mensen ver­an­der­de en waarbij veer­tien slacht­of­fers vielen en 241 mensen in het zie­ken­huis wer­den opgeno­men, waar­van zo'n 200 met erns­tige brandwon­den. Op Oude­jaars­avond en op nieuw­jaars­mor­gen wor­den de slacht­of­fers en allen die met hen verbon­den zijn, in gebed her­dacht.

Helaas zijn alle voor­ziene her­den­kingen in Volen­dam niet moge­lijk van­wege de Corona-pandemie, maar op deze wijze willen we in de bis­schops­kerk toch graag meeleven met deze trieste gedenk­dag.

De volgende tekst werd uit­ge­spro­ken:

“Het is vandaag twin­tig jaar gele­den dat de nieuw­jaarsbrand plaats vond in Volen­dam.

We gedenken de veer­tien jon­ge­ren die daarbij zijn om­ge­ko­men. We denken aan hen met eerbied en respect: zij zijn niet vergeten. Dat zij bij God in vrede mogen zijn.

We denken ook aan de vele andere slacht­of­fers en hun ge­zin­nen, die met moed hun leven weer hebben opgepakt.

In dank­baar­heid denken we ver­der aan de betrokken hulp­ver­le­ners en aan de beide pa­ro­chie­pries­ters van Volen­dam, pastoor Henk van der Hulst en pastoor Jan Berkhout die toen veel in het pas­to­raat en op andere wijze hebben betekend.

De plech­tige her­den­king die in Volen­dam was voor­zien kan door de Corona-omstan­dig­he­den niet door­gaan. Daarom willen we hier in de ka­the­draal bij­zon­der bij de nieuw­jaarsbrand stil­staan en aan alle over­le­de­nen en hun nabe­staan­den denken. Laat ons bid­den.”

Terug