Arsacal
button
button
button
button


Jaar van het gezin en het jaar van Sint Jozef

opening/viering op 19 maart

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 maart 2021 - 200 woorden

Vrij­dag 19 maart op het hoog­feest van sint Jozef wordt het jaar van het gezin geopend om aan­dacht, gebed en be­ge­lei­ding te vragen voor de ge­zin­nen. Het jaar wordt in ons bisdom geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur in het Dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo.

De vie­ring zal ook via live­stream te volgen zijn, als het goed is ook via Ka­the­draal TV en de Live-stream van het hei­lig­dom. Op 1 april start het echtpaar Jeroen en Marleen van Kreij om voor gezins- en familiepas­to­raal in ons bisdom te werken.

Jozef­boekje

Voor het Jozef­jaar is een boekje met gebe­den en over­we­gingen be­schik­baar dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is (€ 9,95, aantallen­kor­ting) en dat wij van harte aanbevelen aan ieder die aan­dacht wil geven aan dit bij­zon­dere jaar.

Amoris Laetitia

Op 19 maart - de feest­dag van Sint Jozef - begint het jaar van het gezin. Het jaar van het gezin mar­keert dat het precies vijf jaar gele­den is dat paus Fran­cis­cus een do­cu­ment publi­ceerde over het gezin: ‘Amoris Laetitia’. In dit do­cu­ment doet de paus allerlei voor­stel­len voor een betere be­ge­lei­ding van ge­zin­nen in de Kerk, zodat ouders kunnen groeien in hun roe­ping, in hun on­der­lin­ge relatie en in het opvoe­den van hun kin­de­ren.

Terug