Arsacal
button
button
button
button


Een Covid-oplossing: Camino @ home

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juli 2021 - 346 woorden
Een Covid-oplossing: Camino @ home
H. Jacobus de Meerdere (25 juli) als pelgrim (met staf en schelp)
H. Jacobus de Meerdere (25 juli) als pelgrim (met staf en schelp)

Omdat reizen nu eenmaal veel moei­lijker is in Corona-tijd, bedacht pastoor John Burger een alterna­tief voor de Camino, de pelgrims­tocht naar Santiago de Com­pos­tel­la: op een home-trainer leggen allerlei mensen uit kerk en samen­le­ving een deel van de tocht (zo­ge­naamd) met de pastoor af... op een home-trainer. Nu was ik aan de beurt.

De Camino

De afleve­ring zal volgende week wor­den ge-‘released’, op de feest­dag van de H. apostel Jacobus, 25 juli. Het is die Jacobus die in Santiago begraven is en waar sinds de Mid­del­eeuwen tal­loze pelgrims naar toe trekken. Ook heden ten dage is de tocht enorm populair. Wie zich wil be­zin­nen op zijn leven, een nieuw begin wil maken, levenslasten achter zich wil laten, ver­die­ping zoekt of tijd wil maken voor andere meer essentiële zaken dan de dage­lijkse besognes, doet de Camino en komt onderweg andere pelgrims tegen uit allerlei lan­den, met wie ge­mak­ke­lijk een gesprek wordt be­gon­nen, dat weer stof geeft tot nadenken voor de volgende wandel-etappe.

@home

Het is de gedachte van pastoor John Burger zo'n traject nu maar thuis te doen, nu Corona heerst en ons beperkt in onze bewe­gingen. Dat pelgrims­tra­ject is nu (zo­ge­naamd) gevor­derd tot Burgos, wat een bij­zon­der mooie stad schijnt te zijn. Ik vind het dus jammer dat ik er alleen virtueel ben geweest!

Allerlei vragen kwamen aan de orde, terwijl we op onze home-trainers 'virtueel' op weg waren naar Santiago: mijn wapen­spreuk en plannen voor het bisdom, hoe de weg van mijn roe­ping was geweest en na­tuur­lijk ook de actuele situatie van de Waters­nood, de ziekte van bis­schop Smeets en het over­lij­den van Peter R. de Vries, enzo­voorts.

Roermond

De opnames had­den eigen­lijk zullen plaats­vin­den bij de ka­the­draal van Roermond, die een vertrek­plaats voor de Camino is, maar dat was door de Waters­nood en de over­stro­mingen in Roermond niet goed moge­lijk. Daarom vond de opname maar plaats, gewoon voor de Foyer waar de retraite net was afgelopen.

Wie ‘pastoor John Burger’ op in­ter­net zoekt, stuit onmid­de­lijk op diens YouTube account en de filmpjes:

Terug