Arsacal
button
button
button
button


Ontdopen? Niet doen (3)

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 januari 2013 - 174 woorden
Ontdopen? Niet doen (3)

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is de brief te vin­den gericht aan de mensen die zich laten uit­schrij­ven. De brief heeft in ver­schil­lende media aan­dacht gekregen. Op RTV Noord-Holland kun je een inter­viewtje horen met Tom Roes van ontdopen.nl en een reactie van mij over de woor­den van de paus en waarom het zo te betreuren is als mensen zo'n stap zetten.

Tom Roes be­schouw­de zich als een verloren zieltje en hoopte maar dat er geen hel zou zijn. Die woor­den klonken mij nogal hef­tig in de oren. Ik zal hem uit­no­di­gen voor een gesprek.

Er zijn veel uit­schrij­vingen binnen­ge­ko­men al weet ik niet precies hoeveel. De meeste uit­schrij­vers sturen wel vijf of zes brieven naar ver­schil­lende ker­ke­lijke ‘instanties’. De helft van de brieven die bij ons bisdom binnen­ko­men horen bij andere bis­dom­men thuis, de helft ook van de uit­schrij­vers stond al niet (meer) in de leden­ad­mi­ni­stra­tie.

Terug