Arsacal
button
button
button
button


Deken van Alkmaar geïnstalleerd als kanunnik

Kapittel van Gent komt in oktober

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021 - 219 woorden

Woens­dag 1 sep­tem­ber vond voor het eerst sinds lange tijd weer een ‘fysieke’ kapit­tel­ver­ga­de­ring plaats. Het was de eerste gelegen­heid voor een (een­vou­dige) in­stal­la­tie van de deken van Alkmaar, Franklin Brigitha als kanun­nik.

In­stal­la­tie

De deken was al in het begin van dit kalen­der­jaar benoemd, om als lid van de pries­ter­raad deel uit te maken van het kapit­tel, maar door de Corona-pandemie was het nog niet moge­lijk geweest bijeen te komen. Dat gebeurde nu in het bis­schops­huis, waarbij ik de al niet meer zo nieuwe kanun­nik het man­teltje kon over­rei­ken als teken van zijn lidmaat­schap van het ka­the­draal kapit­tel. Deze sch­ou­der­man­teltjes wor­den gedragen bij plech­tig­he­den in de ka­the­draal en wanneer een kanun­nik de bis­schop ver­te­gen­woor­digt, bij­voor­beeld bij het toedienen van het heilig vormsel.

Bezoek kapit­tel van Gent

Het kapit­tel had een aantal machti­gingsverzoeken te beoor­de­len en actuele zaken te bespreken, waar­on­der het bezoek van het kapit­tel van Gent aan Haar­lem, bij gelegen­heid van Sint Bavo. Het is een oude traditie dat de Kapit­tels elkaar eenmaal per twee jaar opzoeken, pas­to­rale projecten bezoeken, uitwisselen en in broe­der­lijk­heid samen zijn. In feite zal het kapit­tel van Gent met de nieuwe bis­schop van die stad een week later komen, van 9 tot 10 ok­to­ber, van­wege fees­te­lijk­he­den rond de res­tau­ra­tie van het Lam Gods van Van Eyck in de Gentse ka­the­draal een week eer­der.

Terug