Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering Warmenhuizen en Burgerbrug

Na twee keer uitstel wegens Corona...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 september 2021 - 228 woorden

Zater­dag­avond 18 no­vem­ber was ik in Warmen­hui­zen om het heilig vormsel toe te dienen aan de jon­ge­ren van Bur­ger­brug en Warmen­hui­zen. De veer­tien vor­me­lin­gen had­den er lang op moeten wachten: twee maal moest de vie­ring wor­den uit­ge­steld van­wege de Corona-pandemie.

Pastoor Kees Hulse­bosch con­ce­le­breerde bij de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Koster Ruud had alles weer prima voor­be­reid, hij is volgend jaar 40 jaar koster van de aan de HH. Ursula en Ge­zel­lin­nen toegewijde paro­chie­kerk. De meeste vor­me­lin­gen kwamen uit de pa­ro­chie van Bur­ger­brug en daar zou ook de Vorsmel­vie­ring zijn geweest als de situatie niet om een grotere, ruime kerk had gevraagd. En er waren nu zoveel mensen dat ze volgens mij nooit in het kerkje van Bur­ger­brug had­den gepast!

Alle vor­me­lin­gen kregen een han­ger van kera­miek met de heilige Geest in de vorm van een duif en het opschrift: durf jezelf te blijven. In de vie­ring ston­den we bij de bete­ke­nis hier­van stil: je hoeft niet anders te zijn of te wor­den, je hoeft niet aan allerlei ver­wach­tingen te be­ant­woor­den, God zelf heeft iets moois in je gelegd: Hij heeft je geschapen en is in je door Zijn Geest.

Hoe spij­tig ook, ik houd me er maar aan geen foto’s van de vor­me­lin­gen te plaatsen zon­der dat er uit­druk­ke­lijke schrifte­lijk toestem­ming is verleend.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen! Zij zitten intussen allemaal al ruim­schoots op de middel­ba­re school.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug