Arsacal
button
button
button
button


“Geloven op zondagmorgen”

nieuw boek Leo Fijen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2013 - 181 woorden
Met Leo Fijen en
Met Leo Fijen en

Leo Fijen, hoofd van de omroep RKK, heeft een nieuw boek ge­pu­bli­ceerd: "Geloven op zon­dag­mor­gen", waarin hij een ver­slag geeft van de geloofs­ge­sprekken die hij drie jaar lang heeft gevoerd en die op zon­dag­mor­gen zijn uitgezon­den, voor­af­gaand aan de heilige Eucha­ris­tie. De inlei­ding van het boek was geda­teerd op 24 januari 2013, feest­dag van de heilgie Fran­cis­cus van Sales, patroon van de jour­na­listen.

Het laatste geloofs­ge­sprek waar­van ver­slag wordt gedaan, is dat van 20 januari 2013. Op de pa­ro­chie­dag in Hilversum pre­sen­teerde Leo Fijen mij een exemplaar (zie de foto hiernaast). Ik heb het boek nog niet uit, maar wel al hier en daar erin gelezen en vond het zeer de moeite waard. Rond een twaalftal thema's ontmoet de lezer bis­schop­pen, pries­ters, monniken en leken van allerlei snit met een in­spi­re­rend verhaal.

Het boek wordt afgesloten met een "uitlei­ding" door Paul van Geest die in enkele bladzij­den rede­lijk laag­drem­pe­lig het katho­lie­ke geloof probeert te verwoor­den. Zo stelt het boek in staat om een erva­ring op te doen, iets te beleven van wat katho­liek-zijn inhoudt en ver­vol­gens bij die erva­ring een kleine inhou­de­lijke ver­die­ping te voegen.

Terug