Arsacal
button
button
button
button


Apostolisch Nuntius 75 jaar

Afscheidslunch voor mgr. Punt

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 oktober 2021 - 155 woorden
v.l.n.r. mgr. Dellagiovanna, mgr. Punt, mgr. Cavalli en mgr. Hendriks
v.l.n.r. mgr. Dellagiovanna, mgr. Punt, mgr. Cavalli en mgr. Hendriks

Op 18 ok­to­ber waren mgr. Punt en ik door de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, uit­ge­no­digd voor een afscheidslunch voor mgr. Jozef Punt. Het was tege­lijk de dag waarop de Nuntius 75 jaar werd.

We wer­den ont­van­gen door de Nuntius, aarts­bis­schop Cavalli en door de Consigliere van de Nuntiatuur mgr. Giancarlo Dellagio­vanna. Door de Corona-situatie was de afscheidslunch lang uit­ge­steld, maar nu was het zover dat het moge­lijk was en dus ook nog op een bij­zon­dere en fees­te­lij­ke dag. Normaal ge­spro­ken is 75 ook voor de Nuntii de leef­tijd om met emeritaat te gaan, maar de paus heeft onze Nuntius gevraagd om nog even aan te blijven. De zusters van de Nuntiatuur had­den in de eet­ka­mer en de hal een prach­tige ver­jaar­dags­ver­sie­ring aan­ge­bracht, zodat alles er heel fees­te­lijk uitzag en de maal­tijd werd besloten met een heer­lijke ver­jaar­dagstaart.

Van harte fe­li­ci­te­ren we mgr. Cavalli met deze bijzo­dere mijl­paal en wensen hem Gods zegen toe voor de toe­komst. Proficiat!

Terug