Arsacal
button
button
button


'Managementtraining' voor priesters

in het centrum in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 januari 2013
groepsfoto van de priesters na de Mis
groepsfoto van de priesters na de Mis

Op 28 en 29 januari wordt het eerste deel van een soort management­cursus voor priesters gehouden. De cursus, verzorgd door Xpand, is afgestemd op de priester-pastoor die geroepen is om herder van de gemeen­schap te zijn naar het beeld van Christus. Tegelijk moet hij leiding geven aan veranderingsprocessen en de gelovigen helpen en stap te maken naar de kerk van de toekomst. Maandag 28 januari mocht de eerste sessie openen met de geconcelebreerde Eucha­ris­tie­viering.

In de homilie heb ik gesproken over Christus die beschuldigd werd door de duivel bezeten te zijn (MNc. 3,22-30), het evangelie van die dag. Daarin komen drie aspecten van het priesterlijk dienstwerk goed tot uiting: het meeleven met mensen in grote empathie, zoals Christus deed toen Hij uit liefde voor ons mens werd en naast ons ging staan; het leiding geven ook door in te gaan op wat de mensen naar voren brengen en man-van-de-kerk zijn met de bereidheid om voor God en Zijn eeuwige waarden zelfs je leven te geven.

Deze opdracht vraagt veel van een pastoor in onze tijd. Het vraagt ook een andere benadering bij bestuursleden, vrijwilligers en betrokken parochianen. Veranderingen die vaak weerstanden oproepen. Aan dit veranderingsproces leiding geven is mede een taak van de herder van een parochie. Graag wil het bisdom enige onder­steuning geven door het aanbieden van een training

Verschillende bisdommen in Nederland hebben reeds goede ervaring opgedaan met een Training van Xpand om voor de jongere priesters een management­trai­ning te verzorgen van drie maal twee dagen. Het gaat daarbij om drie modules over: - authentiek en coachend leidinggeven; - leidinggeven aan teams, en - leiding geven in veranderingsprocessen.

Momenteel is een eerste groep priesters bezig met de training, in een later stadium hopen we deze kans ook aan andere priesters te geven.

Terug