Arsacal
button
button
button
button


Doe het vanuit je hart....

Vormselviering in Heemskerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021 - 248 woorden
De groepsfoto aan het einde van de H. Mis
De groepsfoto aan het einde van de H. Mis
de mooie H. Laurentiuskerk
de mooie H. Laurentiuskerk
de kerk was mooi versierd voor het Vormselfeest
de kerk was mooi versierd voor het Vormselfeest

Zater­dag­avond 30 ok­to­ber was ik in de H. Lau­ren­tius­kerk in Heems­kerk voor een fees­te­lij­ke vormsel­vie­ring. De voor­be­rei­ding was gedaan door diaken Jaider met een werk­groep, die alles heel mooi had ver­zorgd. Het jon­ge­ren­koor zong bij de vie­ring.

De evan­ge­lie­le­zing was die van de zon­dag: de schrif­ge­leer­de die Jezus vraagt wat het aller­eerste gebod is. Jezus ant­woordt daarop dat de liefde tot God het grootste is en dat je die liefde moet beleven met heel je hart en al je krachten en dat je je naaste lief moet hebben zoals jezelf: Een uit­no­di­ging dus om na te gaan hoe je zou willen dat anderen je lief­heb­ben. Als je bedenkt wat je zelf graag aan liefde zou willen ont­van­gen van anderen, weet je precies wat je voor anderen moet doen.

Liefde met heel je hart is niet zo ge­mak­ke­lijk te geven. Wij doen nu eenmaal vaak iets met tegenzin, omdat het moet, maar alles wordt mooier als je het met liefde doet, als je je ziel erin legt. Dus: doe het vanuit je hart! Het vormsel­sa­cra­ment geeft ons de heilige Geest en sterkt ons om vanuit de goed­heid van ons hart te leven en te werken, zo bracht ik naar voren.

Bij de vie­ring con­ce­le­breer­den prister Tesfayoannes Y. Ketema (Eritrese ge­meen­schap) en pastoor Jan van der Linden'; diaken Jaider Chantre Sanchez assis­teerde.

De vor­me­lin­gen had­den geld ingezameld voor de zusters van Moeder Teresa, die er helaas niet bij kon­den zijn van­wege een Covid bemet­ting. We bid­den dat zij spoe­dig mogen her­stel­len.

Terug