Arsacal
button
button
button
button


Nationale Voorleesdagen

bezoek aan katholieke basisischool De Driemaster in Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013 - 137 woorden
Op de foto is diaken Jeroen de Wit aan het voorlezen
Op de foto is diaken Jeroen de Wit aan het voorlezen

Op veel basis­scho­len wordt in deze tijd een voorleesontbijt gehou­den in het kader van de Nationale Voorlees­da­gen. Mensen uit kerk, cultuur, gemeente en poli­tiek wor­den uit­ge­no­digd om voor te lezen en zo het lezen te sti­mu­leren. Katho­lie­ke Basis­school De Driemaster in Alkmaar hieldt dit ontbij op dins­dag 29 januari.

En zo waren de burge­mees­ter van Alkmaar en ikzelf met diaken Jeroen de Wit die in Alkmaar werk­zaam is, al bij­tijds aanwe­zig om bij het begin van de school met voorlezen te beginnen. We waren te gast in groep vier bij juf Trudy Bilars en juf Eleonora Hoekstra.

De kin­de­ren kregen ook de gelegen­heid om allerlei vragen te stellen, die ze voor een deel al had­den vorobereid. Maar de tijd was eigen­lijk nog te kort om op alle vragen die toen opkwamen in te gaan. Een heel plezierig bezoek!

Terug