Arsacal
button
button
button
button


Dank aan koningin Beatrix!

brief aan de gelovigen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013 - 108 woorden
Dank aan koningin Beatrix!
(foto: RVD / Robin Utrecht Fotografie)

Op de webiste van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is de brief ge­pu­bli­ceerd die ik vandaag aan de pa­ro­chies en allen die in de pas­to­raal werk­zaam zijn heb gestuurd bij gelegen­heid van de abdi­ca­tie van Hare Majes­teit de Koningin.

"Van harte danken wij de Koningin voor alles wat zij voor ons land, maar ook in het per­soon­lijk leven van mensen betekend heeft en wensen haar, bevrijd van haar verant­woor­de­lijk­heid, mooie jaren in een goede ge­zond­heid toe", staat onder meer in de brief te lezen. De pa­ro­chies is gevraagd de Koningin ko­men­de zon­dag in de voor­bede te gedenken.

Terug