Arsacal
button
button
button


Dank aan koningin Beatrix!

brief aan de gelovigen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013
Dank aan koningin Beatrix!
(foto: RVD / Robin Utrecht Fotografie)

Op de webiste van het bisdom Haarlem-Amsterdam is de brief gepubliceerd die ik vandaag aan de parochies en allen die in de pastoraal werkzaam zijn heb gestuurd bij gelegenheid van de abdicatie van Hare Majesteit de Koningin.

"Van harte danken wij de Koningin voor alles wat zij voor ons land, maar ook in het per­soon­lijk leven van mensen betekend heeft en wensen haar, bevrijd van haar verant­woor­de­lijk­heid, mooie jaren in een goede gezondheid toe", staat onder meer in de brief te lezen. De parochies is gevraagd de Koningin komende zondag in de voorbede te gedenken.

Terug