Arsacal
button
button
button
button


De heilige Geest ziet naar je om...

H. Vormsel in de sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021 - 278 woorden
Zij stonden garant voor de vormelvoorbereiding en de viering!
Zij stonden garant voor de vormelvoorbereiding en de viering!
de sint Urbanuskerk
de sint Urbanuskerk
sint Jozef in Ouderkerk (we zijn bijna aan het einde van het Jozefjaar!)
sint Jozef in Ouderkerk (we zijn bijna aan het einde van het Jozefjaar!)

Vrij­dag­avond 26 no­vem­ber vier­den we het heilig Vormsel van elf tieners in de Sint Urbanus­kerk in Ouder­kerk aan de Amstel. In de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, met mooie zang vna het koor Elckerlyc, vernieuw­den de vor­me­lin­gen hun doop­be­lof­ten en ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest. Keer naar binnen, luister naar je hart want de heilige Geest is in je, je bent nooit alleen..., was de bood­schap die de vor­me­lin­gen meekregen.

De voor­be­rei­ding en de vie­ring

Pastoor-deken Eugène Jonger­den con­ce­le­breerde en diaken Eugène Brussee assis­teerde; mw. Dea Broersen gaf tij­dens de vie­ring lei­ding aan de vor­me­lin­gen. Zij en ook se­mi­na­rist Richard Numann hebben deze kan­di­da­ten met veel plezier voor­be­reid. Het is een fijne, ge­mo­ti­veerde groep.
Dat kon ik ook tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring goed merken. Na afloop maakten we een groeps­foto en een familie­foto met elke vor­me­ling.

Pers-con­fe­ren­tie

Gelijktij­dig met de vie­ring begon op TV de pers­con­fe­ren­tie van de minister-presi­dent en minister Hugo de Jonge over de maat­regelen in ver­band met de pandemie. Daarover zullen we de ko­men­de dagen vanuit de kerken ook nog wel iets horen, al lijkt het erop dat er geen heel diep-ingrijpende con­se­quenties zijn voor het sacra­menteel ker­ke­lijk leven, al zullen we weer voor­zichti­ger moeten wor­den met fysieke groeps­bij­een­komsten. Ko­men­de week horen we meer.

Het goede virus

Tijdens de vie­ring heb ik gevraagd het goede virus van de heilige Geest te ver­sprei­den. Dat kun je niet zien, net zo min als dat andere virus, maar je kunt het ervaren en ver­sprei­den. De heilige Geest kan je raken met Zijn goede gaven en daar mag je ie­der­een mee besmetten. Je bent pas echt goed posi­tief getest, als je met dát virus bent besmet!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug