Arsacal
button
button
button


“Preken over de geloofsbelijdenis” gepresenteerd

Vertaling van twee werken van Thomas van Aquino

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 februari 2013
het omslag van
het omslag van

Het werk "Preken over de geloofsbelijdenis"van Sint Thomas van Aquino dat op de Wil­li­brord­avond van 4 februari op De Tiltenberg werd ge­pre­sen­teerd, is een vertaling van "De articulis fidei et ecclesiae sacramentis" en van de "Collationes super Symbolum Apostolorum". De uitgave is - in het jaar van het geloof - tot stand gekomen in een samen­wer­king van De Tiltenberg met het Thomas-instituut van de FKT.

De vertaling is ingeleid en geannoteerd door Dr. Jörgen Vijgen van De Tiltenberg, die ook de vertaling van de Preken over de geloofsbelijdenis (Collationes...) heeft gemaakt. De vertaling van De geloofsartikelen en de sacramenten van de Kerk (De articulis...) is van de hand van dr. Eric Luijten (Thomas-instituut). De vertalingen zijn nagezien en besproken door prof. dr. Henk Schoot en prof. dr. Harm Goris (beiden van het Thomas-instituut) en dr. Jacco Verburgt (Tiltenberg/ UvT).

De uitgave is verkrijgbaar bij uitgeverij Parthenon en bij De Tiltenberg.
160 pag., 16 x 21 cm, € 17,90
ISBN / EAN: 9789079578535

Het boek biedt dus in een zeer verantwoorde vertaling een uitleg van Sint Thomas van de artikelen van de geloofsbelijdenis in de redelijk eenvoudige en heldere betoogtrant die de "doctor communis" eigen is. In de annotaties wordt verwezen naar secundaire literatuur en wordt een toelichting geboden op achtergronden van de tekst, op het gebruik dat Thomas van kerkvaderteksten maakt en op afwijkingen in andere edities.

In de korte tijd dat het boek mij ter beschikking staat, heb ik een paar steekproeven gedaan en die zijn mij goed bevallen. Zo keek ik naar de opmerking van Thomas "Het bisschopsambt is veeleer een waardigheid dan een wijding" in De articulis.... (p. 147). In de annotatie vond ik de verwijzing naar de leer van Vaticanum II (LG 21) terzake, en een verwijzing naar de twee klassieke en meest belangrijke artikelen over de (ont­wik­ke­ling van de) visie van Sint Thomas op dit punt. Zo zijn er - bijzonder in het gedeelte over de sacrmanenten - veel gedegen annotaties die de woorden van Thomas plaatsen in het licht van de verdere ont­wik­ke­ling van de katholieke leer.

Aanbevolen!

Terug