Arsacal
button
button
button
button


Het synodale proces gaat verder...

Dag voor religieuzen en mensen van kerkelijke bewegingen en gemeenschappen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 maart 2022 - 173 woorden

Helaas lukte het me niet om erbij te zijn, maar mgr. Jan van Burg­ste­den sss was er wél samen met het synode-team van ons bisdom: een dio­ce­sane synodale dag voor de leden van de reli­gi­euze in­sti­tu­ten in ons bisdom en voor degenen die deeluit maken van de Ker­ke­lijke Bewe­gingen en de Nieuwe Ge­meen­schappen. Zij kwamen samen in het naast de paro­chie­kerk gelegen Kloosterhof in Lange­dijk.

Na afloop kreeg ik - mét en­thou­siaste verhalen - foto's van de bij­een­komst gestuurd die ik U niet wil ont­hou­den.

De bij­een­komst begon om 10.30 uur en duurde tot 15.30 uur. Mgr. van Burg­ste­den opende met gebed en een woord van welkom, ge­za­men­lijk werd het mid­dag­ge­bed gebe­den en er was een lunch. Enkele ge­meen­schappen pre­sen­teer­den de vruchten van de synodale bij­een­komst die zij zelf had­den gehou­den en er was een inloei­ding over het synodaal proces door Corine van der Loos, die het Synode team coördineert. In de mid­dag werd er in deel­groepen ge­spro­ken over de thema's van de synode en elkaars erva­ringen en onder­schei­ding.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug