Arsacal
button
button
button
button


Vastenestafette 2013

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 februari 2013 - 72 woorden
Vastenestafette 2013

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring op deze eerste dag van de Veer­tig­dagen­tijd heb ik de estafette­kaars gezegend en overhan­digd aan mevrouw Anneke Donkers.

De kaars zal het hele bisdom rond­gaan langs tien­tal­len pa­ro­chies die elk op eigen wijze aan­dacht vragen voor be­zin­ning en soli­da­ri­teit in deze voor­be­rei­ding op Pasen.

Evenals vorig jaar zal deze estafette begeleid wor­den met een blog:

Terug