Arsacal
button
button
button
button


Bij de investituur van mgr. Van den Hout als grootprior

Ridders van het H. Graf in basiliek van Laren

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2022 - 273 woorden
De basiliek met voorin het kruis van de Ridders van het H. Graf
De basiliek met voorin het kruis van de Ridders van het H. Graf
Bij de investituur van mgr. Van den Hout als grootprior
de aanwezige bisschoppen, rechts de landscommandeur, dhr. Krapels
de aanwezige bisschoppen, rechts de landscommandeur, dhr. Krapels

Zater­dag­och­tend 9 april was in Laren de investituur en in­stal­la­tie van mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, tot grootprior van de Ridder­lijke Orde van het Heilig Graf van Jeru­za­lem. Samen met ver­schil­lende andere bis­schop­pen heb ik gecon­ce­le­breerd bij deze mooie vie­ring.

Voor de rid­ders van het heilig Graf was het bij­zon­der: na de Corona­tijd waren ze weer in groten getale bijeen in de Sint Jans­basi­liek om hun nieuwe Grootprior welkom te heten en hun geloften te vernieuwen. Die rid­ders zijn katho­lie­ken met ver­schil­lende ach­ter­gron­den en een ver­diens­te­lijk maat­schap­pe­lijk leven. Zij wor­den door de orde uit­ge­no­digd om zich bij de rid­ders aan te sluiten. De landscommandeur, de heer Jan Krapels, leidt de orde in Neder­land, één van de bis­schop­pen is de grootprior. Dat was mgr. Harrie Smeets, maar die heeft door zijn ziekte, deze taak af moeten staan, waarop de orde mgr. Van den Hout heeft gevraagd.

In de basiliek vond eerste de investituur plaats door de voor-vorige grootprior, mgr. Anton Hurkmans, em. bis­schop van Den Bosch. Bij deze plech­tig­heid en de Mis die daarop volgde con­ce­le­breer­den ook mgr. Hans van den Hende en mgr. Ad van Luyn. Mgr. Van den Hout preekte en stond als oudtesta­menticus stil bij de gevoelens van het volk van Israël in de tijd van de balling­schap, zijn eigen motivatie en be­trok­ken­heid bij de spiri­tua­li­teit van de rid­ders van het H. Graf, waar­van hij nu deel ging uitmaken en de inzet van de orde voor de chris­te­nen van het Heilig land.

Het was alles bijeen een mooie en fees­te­lij­ke plech­tig­heid en ik wens mgr. Van den Hout alle zegen toe voor deze nieuwe opdracht.

Terug