Arsacal
button
button
button


Medewerkers Sint Nicolaasbasiliek Bedankt!

Ontvbangst in Bisschopshuis

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013
Medewerkers Sint Nicolaasbasiliek Bedankt!

Medewerkers van de Sint Nicolaas­basi­liek waren deze week uitgenodigd op het bisschopshuis voor een gezellige ontmoeting met hapjes en drankjes omdat we deze mensen graag wilden bedanken voor hun inzet voor de TV-uitzendingen van de heilige Eucha­ris­tie en rond de verheffing van de St. Nicolaas tot basiliek.

Ook deze zondag komt de heilige Mis die door de RKK wordt utigezonden vanuit de Nicolaas. Ook werd deze week het nieuwe wapen van de basiliek koninklijk goedgekeurd. Het is te vinden op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Samen met alle jubileum­vieringen is het voor de koster, de excellente zang­groep capella Sancti Nicolai, bestuursleden en andere vrijwilligers een druk jaar geweest. Eén van hen vertelde dat hij voor de televisiemis 's morgens vroeg al om 5.00 uur present is om de deuren open te kunnen doen.

Namens de basiliek werd een prachtig fotoboek over Amsterdam aangeboden. Ik heb hen bedankt voor alle inzet en onze vreugde tot uitdrukking gebracht dat de basiliek zo'n mooi centrum is van liturgische en geloofs-activiteiten is en een open kerk: iedere dag, dus wandel er gerust eens binnen...

Op de foto wordt het boek aangeboden, rechts de admini­strator van de parochie, mgr. J. van Burgsteden en de kapelaan Jim Schilder. Ook diaken Eugene Brussee was aanwezig.

Terug