Arsacal
button
button
button
button


Vormsel voor de Noordkop in Anna Paulowna

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 mei 2022 - 205 woorden

Zater­dag­avond 21 mei was ik in Anna Paulowna om het vormsel toe te dienen aan veer­tien jon­ge­ren uit de pa­ro­chies van 't Zand, Juliana­dorp, Anna Paulowna, Den Helder en Breezand. Twee andere jon­ge­ren kon­den er nu niet bij zijn en zullen later wor­den gevormd.

Kape­laan Majiec Gradzki con­ce­le­breerde en diaken Henk Schra­der assis­teerde, terwijl kape­laan Pawel Banas­zak lei­ding gaf aan de zang van de vor­me­lin­gen en twee zan­geressen. De Eucha­ris­tie­vie­ring in de goedgevulde kerk was goed ver­zorgd met veel inbreng van de vor­me­lin­gen. Bij de ingang was op twee bor­den iets te zien van de voor­be­rei­ding. De boete­vie­ring met biecht enkele dagen voor de vormsel­vie­ring was heel mooi geweest en een goede erva­ring. Één van de vor­me­lin­gen had een hersenschud­ding opgelopen door een val tij­dens de mis van afgelopen zon­dag maar kon er gelukkig toch bij zijn, in ieder geval tot na het ont­van­gen van het vormsel.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen! Moge de heilige Geest, de Geest van God, hun leven lei­den op goede paden vol geluk, wijs­heid, liefde en vrede!

Achter in de kerk was een "prayer wall" opge­steld, gemaakt door de jon­ge­ren van de regio. Ie­der­een kan een gebed erin stoppen zoals bij de klaagmuur in Jeru­za­lem (zie foto onderaan).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug