Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 17 februari 2013 - 156 woorden
groepsfoto aan het einde van de avond
groepsfoto aan het einde van de avond

Deze zon­dag­mid­dag en avond was ik te gast bij het pro­gram­ma van Life-teen in Haar­lem. Het is een mooi pro­gram­ma voor tieners (en ouders): de heilige Eucha­ris­tie met een eigen Life-teen band, ont­moe­ting, een thema en aanbid­ding.

De homilie die ik bij de heilige Mis heb gehou­den was een bewer­king van de preek die ik in de ka­the­draal 's morgens had gehou­den (in het vorige bericht na te lezen). Het thema van de bij­een­komst was huwe­lijk, echt­schei­ding en alles wat daarbij komt. Na een komische maar heel goed gespeelde en levens-echte act over relatie-moei­lijk­he­den, heb ik met de tieners ge­spro­ken door in te gaan op hun vragen.

Deze maan­de­lijkse pro­gram­ma's zijn echt een aanra­der voor tieners die willen groeien in hun geloof. De lei­ders komen om 17.00 uur bij elkaar, om 18.15 uur begint de Eucha­ris­tie en het pro­gram­ma loopt door tot ongeveer 21.15 uur. Op de facebook pagina en de site van Life-teen is meer info te krijgen.

Terug