Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022 - 258 woorden
Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie
(foto: Foto's van Anna Kruse)
Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie
Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie

Aan het einde van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van dins­dag 14 juni waren de emeriti-bis­schop­pen uit­ge­no­digd om met de andere bis­schop­pen de Eucha­ris­tie te vieren en een maal­tijd te gebruiken. Het was tevens de gelegen­heid voor de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie om afscheid te nemen van mgr. Punt, want dat was er in Corona-tijd nog niet van geko­men.

Afscheid mgr. Punt

Mgr. Punt was 1 juni j.l. alweer twee jaar met emeritaat, maar door de Corona-situatie was er geen echt afscheid hoewel mgr. Punt het bisdom sinds 1998 had geleid en al in 1995 hulp­bis­schop was gewor­den. Dat wil dus zeggen dat hij 25 jaar bis­schop was ten dienste van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam! Bij de vie­ring van Maria Ten­hemel­op­ne­ming is er in 2020 aan­dacht aan besteed tij­dens de Mis in Heiloo, onder meer door de pre­sen­ta­tie van een nieuwe uitgave ter ere van mgr. Punt over de Litanie van Maria. Maar dat was het eigen­lijk wel...

Mgr. van de Hende hield een toe­spraakje om mgr. Punt te bedanken en overhan­digde hem een zilveren kruis voor zijn huis­ka­pel.

Andere emeriti

Bij het fees­te­lijk diner waren ook de andere emeriti-bis­schop­pen aanwe­zig: mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. van Luijn, terwijl ook mgr. Van Burg­ste­den - die ge­woon­lijk een deel van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring meemaakt omdat hij nog taken voor de con­fe­ren­tie vervult - aanwe­zig was.

Ethiopië

Kar­di­naal Souraphiel, vergezeld door pries­ter Petros Berga, was even­eens aanwe­zig voor de fees­te­lij­ke maal­tijd. Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring sprak de Ethiopische kar­di­naal nog een dank­woord en een woord over de situatie van de kerk in zijn land en de seculari­sa­tie in Europa.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug