Arsacal
button
button
button


Pater Leo Elders zestig jaar priester, nog altijd actief

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 februari 2013
's avonds in de tuinzaal van het seminarie
's avonds in de tuinzaal van het seminarie

Op donderdag 21 februari werd in het seminarie De Tiltenberg het zestigjarig priesterjubileum van prof. dr. Leo Elders s.v.d. gevierd, 's morgens met de heilige Mis en 's avonds in de nieuwe tuinzaal van het seminarie. 's Avonds was ik ook aanwezig om pater Elders te kunnen feliciteren.

De Westfriese filosofie-docent (zijn vader was burge­mees­ter van Enkhuizen) is nog altijd zeer actief en doceert aan verschillende uni­ver­si­teiten en seminaries, tot in Latijns Amerika, en is een vruchtbaar auteur. Zo is onlangs van zijn hand weer een geheel herziene inleiding op het leven en het denken van Thomas van Aquino verschenen.

Het boek, dat in een andere opzet in 1992 verscheen, is nu herschreven en aangevuld volgens de nieuwste inzichten over Thomas. Het gehele denken van Thomas komt er systematisch aan bod: zijn werk op exegetisch, theologisch en filosofisch gebied worden behandeld. Het boek is verschenen uitgeverij Parthenon, waar onlangs ook een uitgave van De Tiltenberg en het Thomas-instituut met de vertaling van Thomas'commentaar op de geloofsbelijdeniswerd gepubliceerd.

Van harte feliciteren we pater Elders met dit jubileum!

Terug