Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van Matthijs Jansen...

Stafmedewerker Geloofsopbouw/ Jongerenpastoraat

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 juli 2022 - 123 woorden

Donder­dag 7 juli namen we afscheid van Matthijs Jansen. Hoewel hij al sinds het begin van dit jaar niet meer bij het bisdom in dienst is, was een afscheid door de Corona-situatie nog uit­ge­steld, maar nu was het ein­de­lijk zover.

Marius van der Knaap bood in een mooie toe­spraak een over­zicht over de ac­ti­vi­teiten van Matthijs, eerst als jon­ge­ren­wer­ker en de laatste tijd als staf­func­tio­na­ris, waarbij hij de verant­woor­de­lijk­heid had voor The Mis­sio­na­ry School en in de laatste maan­den van zijn aan­stel­ling de zorg had gekregen voor ka­the­draal TV.

Samen met de mensen met wie hij het meest direct had samen gewerkt waren we bijeen voor een gezellige maal­tijd.

Van harte wensen we Matthijs Gods zegen toe voor zijn gezin en zijn nieuwe werk­kring.

Terug