Arsacal
button
button
button
button


Jongeren BBQ met Wereldjongerendagen in zicht!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 juli 2022 - 214 woorden

In de tuin van het bis­schops­huis was zater­dag 9 juli een Barbecue voor de jon­ge­ren waar in­for­ma­tie werd gegeven over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2023 in Lissabon en de reis vanuit ons bisdom daar naar toe. Ook de WJD-wijn werd er ge­pre­sen­teerd.

Barbecue en WJD

De mid­dag begon met de heilige Mis in de ka­the­draal. Tijdens de pre­sen­ta­tie van de WJD werd in­for­ma­tie gegeven over het reis­pro­gramma vanuit ons bisdom en over de sponsor-actie met WJD-wijn die ook jon­ge­ren in staat wil stellen om te gaan die het bedrag niet zelf kunnen betalen.

Het weer was gelukkig goed en droog en de sfeer was prima. Op de web­si­te van het jon­ge­ren­werk van ons bisdom www.jonge­kerk.nl en via social media wordt alle in­for­ma­tie gegeven. Het belooft een mooie WJD te wor­den als alle virussen zich rus­tig weten te hou­den: Portugal met Lissabon en Fatima is een prach­tige bestem­ming en ook de reis ernaar toe bevat vele mooie hoogte punten.

In­stal­la­tie koorle­den

Ook zon­dags waren jonge mensen weer volop in beeld in en rond de ka­the­draal: het voltallige ka­the­drale koor zong en de nieuwe leden van de koo­school (groep 5) wer­den geïnstalleerd. Ik wens hen allen proficiat! De fees­te­lij­ke vie­ring kan nog wor­den gezien op YouTube-kanaal Ka­the­draal TV:

Terug