Arsacal
button
button
button
button


Dag voor grootouders en ouderen

4e zondag van juli

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 24 juli 2022 - 443 woorden
Anna en Maria (Perouges)
Anna en Maria (Perouges)

Op de vierde zon­dag van juli, dichtbij het feest van de HH. Joachim en Anna (26 juli), de groot­ou­ders van Jezus, ouders van Maria, heeft paus Fran­cis­cus een speciale Dag voor de groot­ou­ders en ouderen inge­steld. Op die dag zijn we uit­ge­no­digd om bij­zon­der aan­dacht te hebben voor de bete­ke­nis en waarde die ouderen hebben in de samen­le­ving.

Paus Fran­cis­cus heeft wekenlang aan­dacht besteed aan de grote waarde van oudere mensen in de toepsrkaen die hij hield bij de algemene au­diën­tie, in dank­baar­heid ook voor hun bete­ke­nis voor kerk en samen­le­ving.

In de H. Mis in de ka­the­draal hebben we aan­dacht besteed aan deze dag, onder meer door de voor­bede (gebed van de gelo­vi­gen).

 

Gebed voor groot­ou­ders en ouderen (Voor­bede)

Laten we onze gebe­den en intenties bij onze hemelse Vader brengen, die met barm­har­tige liefde naar ons ziet.

Gebed om waar­de­ring voor ouderen

1. Vandaag is het de dag voor de groot­ou­ders en ouderen die paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen. Hij wil daar­mee aan­dacht vragen voor de waarde van ouderen in onze samen­le­ving. Laten we vandaag bid­den om die waar­de­ring voor de oudere mensen, voor hun levens­er­va­ring, voor hun mens-zijn, voor hun gebed, zorg en liefde. Laat ons bid­den.

Niet pres­ta­ties, maar mens-zijn voorop

2. Laten we bid­den om een maat­schap­pij die min­der gericht is op pres­ta­tie en succes, die waar­de­ring heeft voor mensen niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn; bid­den we om een samen­le­ving waar mensen niet alleen op hun rechten staan maar zich afvragen wat zij bij kunnen dragen aan die samen­le­ving en aan het geluk van anderen. Laat ons bid­den.

Ouderen en vrij­wil­li­gers­werk

3. Laten we ook bid­den om meer waar­de­ring voor vrij­wil­li­gers­werk dat vaak door ouderen wordt gedaan. Laten we ook bid­den om meer aan­dacht voor en omzien naar elkaar, want geen mens zou een­zaam moeten zijn; toch is juist een­zaam­heid een groot probleem in onze samen­le­ving. Laat ons bid­den.

Ver­zoe­ning en vrede

4. En bid­den we ook voor ons­zelf en voor elkaar om een barm­har­tig en ver­ge­vings­ge­zind hart, dat we gericht zullen zijn op ver­zoe­ning en op geven, meer dan nemen. Laat ons bid­den.

 

5. Laten we bid­den om vrede in de wereld, in Oekraïne en elders; en bid­den we dat het graan-akkoord dat gesloten is, po­si­tie­ve gevolgen zal hebben voor de voedsel­voor­zie­ning in de Hoorn van Afrika en elders. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed

B.: Goede Vader, met open armen wacht U ons op; altijd zijn we welkom bij U, steeds weer staat U gereed om ons te ver­ge­ven. Aanhoor onze gebe­den en help ons om Uw barm­har­tig­heid zicht­baar te maken in deze wereld door ons doen en laten. Wij vragen het U door Christus onze Heer

Terug