Arsacal
button
button
button


Oriëntatieweekend en vormelingen op De Tiltenberg

Hoe weet ik of ik roeping heb?

nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 februari 2013
Oriƫntatieweekend en vormelingen op De Tiltenberg

Op de Tiltenberg mocht ik op zondag 24 februari een zestal deelnemers aan het oriëntatie­weekend ontmoeten en een groep vormelingen uit Nieuw Vennep en Hoofddorp. Bij de deelnemers aan het oriëntatie­weekend heb ik het een en ander verteld over de vraag: hoe weet je of je roeping hebt?

Ik heb bij deze gelegenheid de volgende stappen aangegeven die mij belangrijk leken om tot onderscheiding van een roeping te komen:

  1. Serieus proberen geen zonde te doen, goed te leven, vanuit de liefde tot God en de naaste.
    Als je dat probeert - ook al ben je niet volmaakt - zit je op de goede weg.
  2. Luister naar je hart.
    Als je probeert het goede te doen en zonde te vermijden, zul je steeds beter de stem van God in je hart kunnen onderscheiden: je voelt steeds beter aan waar Zijn wil ligt. God legt in je hart dan een verlangen naar de weg die Hij voor je wil. Als een bepaald verlangen dan steeds terug komt, kun je eigenlijk al wel aanvoelen dat dit van God komt.
  3. Als het je duidelijk is, stel dan niet onnodig uit, maar doe als de apostelen die “meteen” alles in de steek lieten om de Heer te volgen. Laat je niet angst aanjagen door menselijke overwegingen (wat mensen zullen zeggen, de situatie enm de toekomst van de Kerk, enzovoorts)
  4. Spreek erover met een geestelijk leidsman, al dan niet bij gelegenheid van de biecht
  5. Als je niet zeker bent of als bepaalde aspecten van je roeping wel duidelijk zijn, maar andere niet, is het goed om te bidden in tweeën door bij­voor­beeld aan de hand van een stukje evangelie - je de ene keer inlevend in de ene keuze, een volgende keer in de/een andere keuze­moge­lijk­heid - te mediteren en te zien wat jouw plaats in het evangelie is en hoe je dichter bij Jezus bent. Het is goed om over je meditatie iets op te schrijven en er eventueel met een priester over te spreken.
Terug