Arsacal
button
button
button
button


Die kerk die in een vuurzee veranderde...

H. Urbanus Bovenkerk bijna hersteld

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2022 - 155 woorden

De Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad (DPR) bracht don­der­dag­avond 22 sep­tem­ber, voor­af­gaand aan haar ver­ga­de­ring, een bezoek aan de Sint Urbanus­kerk in Boven­kerk (Am­stel­veen). Wie de kerk na de brand heeft gezien, kan zijn ogen niet geloven...

De brand heeft de kerk vre­se­lijk geteisterd. Vele Neder­lan­ders zagen op het TV Jour­naal de vlammen huizenhoog uit het dak komen. Daar bleef dus niet veel van over. Toch is de kerk intussen zover dat die weer fier overeind staat. Een dag­ka­pel is open om (veilig) een kaarsje op te steken en wie naar binnen loopt ziet een prach­tig her­stelde ruimte. De altaren moeten nog wor­den geplaatst en een tegelvloer moet wor­den gelegd, daarvoor moet de kerk eerst droog genoeg zijn. Met kerst­mis hoopt men er in ieder geval te kunnen vieren en de kerk­wij­ding is (voorlopig) voor Beloken Pasen voor­zien.

Daarna ver­ga­derde de DPR in de pastorie naast de kerk, waar na­tuur­lijk onder meer werd terugge­blikt op de afgelopen besturen­dag.

Terug