Arsacal
button
button
button


Dag voor jongerenwerk in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2013
het diocesaan centrum in Heiloo waar de impulsdag werd gehouden
het diocesaan centrum in Heiloo waar de impulsdag werd gehouden

Zaterdag 2 maart was er een impuls- en inspiratiedag voor wie met jon­ge­ren­werk bezig zijn in ons bisdom of plannen hebben in die richting, georga­ni­seerd door onze Diocesane Commissie Geloofsopbouw (DCGO).

Aan tafel tijdens de lunch hoorde ik de reacties van de deelnemers en die waren zonder utizondering positief. De mensen van de DCGO hebben intussen dan ook veel ervaring: ze presenteren niet alleen materialen voor verschillende soorten jon­ge­ren­werk: meer caritatief/diaconaal, zoals M25, of meer vormend en catechetisch, maar ook komen vragen aan bod als: hoe kun je beginnen als er nog niets of niet veel is?

Hoe krijg je een groep bij elkaar en hoe houd je die vast? Kort geleden werd een nieuwe editie van het "handboek"voor jognerenwerk ge­pre­sen­teerd. Ik zou wensen dat een volgende keer er vertegen­woor­digers waren van alle parochies van ons bisdom, want het jon­ge­ren­werk is tenslotte heel belangrijk: wie de jeugd heeft...

Tijdens de Eucha­ris­tie­viering hoorden we de parabel van de verloren zoon, ook wel parabel van de barmhartige Vader genoemd. Een evangelie dat mooi aalsoot bij deze impulsdag. We stonden in de preek stil bij die "verloren zoon" die als een echte jongere zijn eigen weg ging zoeken en flink ging puberen. Maar de basis van liefde, vertrouwen en aanvaarding die zijn vader hem gegeven had bleek toch de basis waarop hij weer mocht terug keren.

Ook in het jon­ge­ren­werk is dat van groot belang: jon­ge­ren­werkers worden uitgenodigd vriend van de jongeren te zijn, een hart voor hen te hebben, met geloof en leifde naast hen te staan. Dat is de basis waarin Gods liefde voor hen zichtbaar wordt. En ook al zullen jongeren soms andere wegen gaan, ver van huis misschien, we hopen dat ze ergens dat aanvoelen met zich mee zullen dragen dat ze altijd op Gods liefde terug kunnen vallen.

Terug