Arsacal
button
button
button
button


Een mooie zondag, de Kerk leeft!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 november 2022 - 266 woorden
De kerk in Almere
De kerk in Almere

Het feest van Christus Koning was een mooie dag met ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten: na de fees­te­lij­ke Mis in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam en het jon­ge­ren­pro­gramma van de Wereld­jon­ge­ren­dag, was er een Evensong in de nieuwe H. Boni­fa­tius­kerk in Almere en een Neo­ca­te­chu­me­nale vie­ring van een nieuwe ge­meen­schap in Blaricum. De kerk leeft!

Evensong

De Boni­fa­tius­kerk in Almere sloot een weekend vol festivi­teiten af met een goed bezochte pontificale Vespers/Evensong in de kerk die de dag ervoor was geconsa­creerd. Vrij­dag­mid­dag was er een mid­dag geweest voor vrij­wil­li­gers en allen die bij de bouw betrokken waren geweest, zon­dag­och­tend was er een familie/gezins­vie­ring met een over­volle kerk, in de mid­dag nog een orgel- en viool­con­cert en tot besluit de Evensong met de Bavo­can­to­rij o.l.v. Fons Ziekman. Ook dat was een mooi en fees­te­lijk gebeuren en ie­der­een was dank­baar dat de Bavo­can­to­rij ondanks een druk weekend geko­men was: de avond ervoor was het St. Caecilia­feest uitbun­dig gevierd, de ochtend was de hoog­mis met de Mis van Andriessen in de ka­the­draal (met deelname van veer­tien oud-koorle­den), waarna de leden van de cantorij naar Almere togen om daar het feest­week­end fees­te­lijk af te sluiten.

Bijbel

In Blaricum was ik daarna voor de “Over­rei­king van de bijbel”, een vie­ring ter afslui­ting van de eerste catechese van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Ook dat was een mooi en harte­lijk gebeuren met een flinke, mooie groep mensen. De vie­ring werd af­ge­slo­ten met een ‘Agapè’, hapjes en drankjes. Van harte wens ik de mensen die de catechese hebben gevolgd een mooie ver­dere weg toe met het Woord van God.

Terug