Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Frans Wiertz bereikt mijlpaal...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 2 december 2022 - 327 woorden
Met mgr. De Jong en de jarige Bisschop
Met mgr. De Jong en de jarige Bisschop
veel priesters waren gekomen
veel priesters waren gekomen
Bij de noodkist
Bij de noodkist

Vrij­dag­mor­gen 2 de­cem­ber werd mgr. Frans Wiertz, emeritus bis­schop van Roermond, tach­tig jaar. Deze mijl­paal werd gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring, een fees­te­lij­ke bij­een­komst en de pre­sen­ta­tie van een opmer­ke­lijk boek...

Deksel

De avond voor zijn ver­jaar­dag had ik gelegen­heid mgr. Wiertz te bezoeken en met hem en met mijn klas­ge­noot mgr. Alphons Wool­derink de ver­jaar­dag in te lui­den. Op de feest­dag zelf was er om 9.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Servaas met fraaie Gre­go­ri­aanse zang van de Schola. Mgr. Everard de Jong was hoofd­cele­brant en hij hield ook de homilie. Aan het einde van de vie­ring sprak mgr. Wiertz een woord van dank­baar­heid. De 80e ver­jaar­dag ervaart hij als een soort deksel op het leven. Niet dat er daarna niets meer komt, maar die jaren zal hij toch ervaren als iets extra's.

Foto­boek en tijds­beeld

Bij die gelegen­heid pre­sen­teerde mgr. Wiertz het boek dat “Het fotoalbum van pastoor Dämkes” heet, een fotoalbum aan de familie nagelaten door Spohie Dämkes, de groot­moe­der van bis­schop Wiertz. Deze foto's zijn afgedrukt met een verhaal erbij dat een goed inzicht geeft in het katho­lie­ke (familie)-leven van die tijd. Mgr. Frans Wiertz heeft het boek ge­schre­ven en samen­ge­steld met de hulp van drs. Emile Ramakers en mw. dr. mr. Tilly Draaisma. Zonder hun des­kun­dige hulp, zo schrijft de bis­schop, was het van­wege de visuele beper­king van de jarige niet moge­lijk geweest.

Noodkist

Aan het einde van de Mis ging de pro­ces­sie naar de Noodkist met het gebeente van de heilige, terwijl het lied van Sint Servaas werd gezongen, zoals in de Sint Servaas weke­lijks gebruike­lijk is. Bij de noodkist baden we het gebed van Servatius en gaf de jarige Bis­schop de zegen.

In de kanun­nikkenkel­der, bereik­baar via een steile trap (ik liep met twee tassen en kwam hal­ver­wege ten val...), werd het feest voort­ge­zet met koffie en (na­tuur­lijk) vlaai.

Van harte wensen we mgr. Wiertz veel zegen, ge­zond­heid en voorspoed in de jaren die komen!

Terug