Arsacal
button
button
button


Op weg naar het Conclaaf....

nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2013
De kruidenier bij ons in de buurt heeft wat lichten gedoofd...
De kruidenier bij ons in de buurt heeft wat lichten gedoofd...

Er is veel belang­stel­ling voor het Conclaaf, de bijeenkomst van de kardinalen in de Sixtijnse kapel waarin de nieuwe paus gekozen wordt. Zelfs allerlei details over de kacheltjes waarin de stembriefjes worden verbrand en de verhoogde vloer die in de Sixtina wordt gelegd, heb ik in de media kunnen vinden. In grote stapel liggen de Vaticaandagboeken van Thavis naast de kassa in de boekwinkels. Even dacht ik dat zelfs de supermarkt bij ons in de buurt zich wat kerkelijk wilde profileren (zie foto hiernaast).

Maar goed, dat is natuurlijk allemaal 'buitenkant'. De 'binnenkant' blijft voor de buitenwereld veelal verborgen. Nee, niet omdat de Kerk zo'n 'geheim macht' zou zijn, maar omdat het uiteindelijk toch gaat om wat God in het leven en in de harten van mensen bewerkt, het gaat om het geloof, de hoop en de liefde, om de offers die we brengen, om dat we met heel ons hart aan Christus willen toebehoren, kortom: het gaat om heiligheid, dat is de 'geheime macht'' van de Kerk.

Laten we daarom met de liturgie bidden om een heilige paus, een herder, een leidsman, een vader. En laten we bidden dat we zelf voortgang mogen maken op die weg. Maandag zullen we nog eens beschaamd ons hoofd moeten buigen als katholieke kerk wanneer de resultaten van het vervolgonderzoek van de heer Deetman bekend worden gemaakt. We moeten de feiten onder ogen zien, vergeving vragen aan de slachtoffers die zoveel hebben moeten lijden en we schamen ons....

Sommigen zien een vrijere seksuele moraal als de oplossing voor voor wat in het verleden zo is fout gegaan. Ik zie de oplossing meer in een dieper, intensiever, oprechter streven naar heiligheid. De Kerk heeft heiligen nodig!

Laten we om een heilige nieuwe paus bidden, van wie een impuls tot heiligheid zal uitgaan.

Terug