Arsacal
button
button
button
button


Een missie in de Kalverstraat

Winkelend publiek uitgenodigd om binnen te gaan

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 december 2022 - 293 woorden
De H. Jozefkerk (Papegaai) in de Kalverstraat
De H. Jozefkerk (Papegaai) in de Kalverstraat

Zondag­mid­dag 18 de­cem­ber kon ik de zon­dag van de barm­har­tig­heid meemaken in en rond de ‘Papegaai’, de kerk in de Kalver­straat, die haar oor­spron­ke­lijke patroon de H. Jozef terug kreeg en die ook bekend staat als “Een kwar­tier voor God”. De kerk is centraal in de stads­mis­sie waartoe de Ge­meen­schap Emmanuel het ini­tia­tief heeft geno­men.

Voorbij­gan­gers

Eenmaal per maand wordt de zon­dag van de barm­har­tig­heid gehou­den. Een heel team van mis­sio­na­rissen - som­mi­gen van de ge­meen­schap Emmanuel, maar ook anderen - staat dan klaar om te helpen. In tweetallen staan mensen buiten om de voorbij­gan­gers uit te nodigen om de kerk binnen te gaan en een lichtje op te steken voor hun intenties.

‘Worry-box’

Na­tuur­lijk lopen de meeste mensen door en gaan er niet op in, maar er zijn ook veel mensen die binnen­ko­men om even te bid­den of een kaarsje op te steken. Aan het eind van de mid­dag waren er - ik meen - 240 lichtjes voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste geplaatst. In de kerk wor­den de mensen uit­ge­no­digd om hun intenties en zorgen op te schrijven en die te deponeren in een ‘worry-box’ voor het uit­ge­stelde Sacra­ment.

En ver­der...

In de kerk zijn pries­ters aanwe­zig en er is gelegen­heid om te praten of te biechten.In de kerk wordt door een groepje muziek gemaakt en aanbid­dings­mu­ziek gezongen. De mid­dag werd af­ge­slo­ten met de zegen met het Aller­hei­ligste.

Na afloop komen de ‘mis­sio­na­rissen’ die voorbij­gan­gers hebben uit­ge­no­digd en bezoekers welkom geheten nog even samen om met elkaar hun erva­ringen te delen.

Het is een mooi ini­tia­tief, ook al gevolgd door een ‘Night Fever’ in de basiliek. Het is goed dat de bood­schap blijft klinken en de uit­no­di­ging wordt gedaan: Kom en zie!

Terug