Arsacal
button
button
button
button


Waar vind je informatie over het conclaaf?

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 maart 2013 - 55 woorden
Waar vind je informatie over het conclaaf?

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een dossier paus­keuze opgeno­men met in­for­ma­tie over hoe het conclaaf verloopt. De web­si­te katho­liek­ge­zin.nl geeft ook veel in­for­ma­tie, toegespitst op het huidge conclaaf met zelfs een agenda van uur tot uur voor de ko­men­de dagen.

Terug