Arsacal
button
button
button
button


Bij de uitvaart van Mgr Bacqué

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 november 2023 - 268 woorden

Donder­dag­mid­dag 16 no­vem­ber was de uit­vaart van onze vroe­gere Apos­to­lisch Nuntius, Mgr. François Bacqué.

Van 2001 tot 2012 was Aarts­bis­schop Mgr. Bacqué Nuntius in Neder­land. Een Nuntius is de pau­se­lijke ver­te­gen­woor­diger bij de lokale kerk en de bur­ger­lijke over­heid. Onder meer bereidt een Nuntius de bis­schopsbenoe­mingen voor. De aarts­bis­schop was vorige week plot­se­ling gestorven en omdat ik altijd nog wel contact met hem had en zijn laatste bis­schopsbenoe­ming was, deed het me goed dat ik bij de uit­vaart kon zijn.

Die vond plaats in de kerk van Santo Stefano degli Abissini, achter de Sint Pieter in Vati­caan­stad. Vanuit Neder­land was de am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel, Exc. Anne­mieke Ruigrok aanwe­zig, evenals Mgr Karel Kasteel en ik. De kar­di­naal staats­secre­taris, kard. Pietro Parolin, was hoofd­cele­brant, zes bis­schop­pen - waar­on­der ikzelf - con­ce­le­breer­den en in de kerk waren Z. Em. Kar­di­naal Dominique Mamberti, kard. Agostino Marchetto en Aarts­bis­schop Guido Pozzo aanwe­zig. Onder de con­cele­branten waren oud- nuntii en de se­cre­ta­ris van het kar­di­na­len college.

Er werd stemmig en goed Gre­go­ri­aans gezongen in een een­vou­dige maar goed ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring. Kard. Parolin her­dacht de over­le­de­ne en zijn inzet voor Christus en de Kerk. De kar­di­naal herinnerde onder meer aan het Dies Irae, de hymne waarin zowel de angst voor de dag van het oor­deel als het ver­trouwen naar voren komt.

Het was goed erbij te kunnen zijn. Moge Mgr Bacqué rusten in vrede. Ik gedenk hem in dank­baar­heid voor zijn inzet voor de Kerk in Neder­land.

na afloop bezocht ik nog de Carmeli­taanse kerk aan de Via della Conciliazione. Die kerk is helemaal in H. Titus Brandsma- tooi ( zie foto)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug