Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in parochie Nossa Senhora de Fátima

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 april 2013 - 230 woorden
vormseling met pastoor en vormheer
vormseling met pastoor en vormheer

Zondag 14 april was ik op bezoek bij de pastoor J. Hetsen m.h.m. en pa­ro­chie van de Portugees­spre­ken­den waar ik aan der­tien jon­ge­ren het heilig vormsel mocht toedienen. De vie­ring was fees­te­lijk ver­zorgd door een koor met muzikale be­ge­lei­ding in een volle, mooi versierde kerk. Na afloop van de heilige Mis was er een ont­moe­ting waarvoor allerlei heer­lijke gerechten waren klaargemaakt....

In de preek stond ik stil bij het verschil tussen het evan­ge­lie en de eerste lezing. Aan de apostel Petrus vroeg Jezus tot drie keer toe: "Heb je mij lief?", een stille ver­wij­zing naar diens drie­vou­dig verraad (Petrus was bang geweest voor het lij­den en wilde daaraan ont­ko­men). Jezus vraagt dit ook aan ieder van ons: "Heb je mij lief?" en ook wij ervaren onze zwak­heid, dat wij niet altijd trouw zijn....

In de eerste lezing uit de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len getuig­den die­zelfde leer­lin­gen moe­dig voor de Hoge Raad van Christus en de Ver­rij­ze­nis en zij zijn zelfs blij om voor Christus te mogen lij­den. Wat was er intussen gebeurd? De apos­te­len had­den de heilige Geest ont­van­gen! Daarom moeten we vaak en vol ver­trouwen terug grijpen naar het feit dat ook wij de heilige Geest hebben ont­van­gen of Hem ont­van­gen in het heilig Vormsel en steeds opnieuw de kracht vragen om te kunnen getuigen van ons geloof en de goede keuzes te kunnen maken. Kom, heilige Geest!

Terug