Arsacal
button
button
button


heilige Mis in De Tiltenberg

Wij willen vurige priesters, apostelen!

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2013
kapel van De Tiltenberg in de Paastijd
kapel van De Tiltenberg in de Paastijd

Vrijdag in de vierde week na Pasen was ik op De Tiltenberg voor colleges en voor de heilige Mis. Daarbij hield ik een preek waarvan ik hieronder het grootste deel weergeef.

Homilie

Gedurende de hele paastijd horen we voorlezen uit de Handelingen van de Apostelen, dat bijbelboek dat getuigt van het vuur van de jonge Kerk.

Ook vandaag is dat het geval: als je Paulus in Antiochië hoort spreken spat dat vuur er aan alle kanten van af.

De jonge Kerk wordt vervolgd en bedreigd; Paulus wist daar alles van want hij was daar zelf een onderdeel van geweest.

Maar diezelfde Paulus had de kracht van Gods genade ervaren, die hem, vervolger van Christus en de christenen, van zijn paard had gegooid en hem had gemaakt tot een blinde, tastende zoeker.

Ja, Paulus wist als geen ander dat hij leefde van de genade en hoe machtig Gods genade was.

Paulus spreekt duidelijk, hij windt er geen doekjes om: ze hebben Jezus niet erkend maar Hem veroordeeld en Hem ter dood gebracht, maar wij verkondigen U een blijde bood­schap: Hij is verrezen! Die "ze" zijn de Joden, de mensen van Jeruzalem en de Joodse leiders en hij spreekt hier tot... Joden, in de synagoge! Je ziet het aan alles: Paulus gaat er helemaal voor.

Hij is zeer ijverig, hij gaat overal op af, hij durft te getuigen, laat zich helemaal niet bepalen door wat "ze" zullen zeggen of denken.

Dat betekent overigens niet dat hij zomaar wat roept zonder rekening te houden met de mensen tot wie hij spreekt.

Herhaaldelijk laat Paulus duidelijk blijken dat hij weliswaar heel krachtig en vurig spreekt, zonder flauwe compromissen, maar dat hij tegelijkertijd een heel goed gevoel heeft voor wie die mensen zijn tot wie hij zijn woorden richt.

Zo koos Paulus ervoor zijn beroep als tentenmaker uit te oefenen en werd dat niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een middel om met mensen in contact te komen.

En het bekendste voorbeeld is natuurlijk het optreden van Paulus op de Areopaag in Athene waar hij aansloot bij het feit dat zich daar ook een altaar bevond voor een onbekende God: "Die God kom ik jullie verkondigen".

Vurig, niet bang, ijverig, wel goed afgestemd op het begrip en het denken van de mensen, sterk geworteld in het geloof in de verrezen Heer en zeer bewust dat het niet van hem kwam - al had Paulus vele kwaliteiten - maar dat het allemaal genade was: dat zijn de kenmerken van deze apostel van de heidenen.

Natuurlijk zijn dit de kenmerken ook van een priester-apostel in onze tijd, hierin is eigenlijk niets veranderd.

Wees vurig, houd het vuur in je brandend, door een intensief contact met de Heer in gebed en overweging en door ijverig te zijn in het ontvangen van de sacramenten.

En laat je door niets van de wijs brengen, richt je op Jezus, de verrezen Heer.

Dat is ook precies de bood­schap van het evangelie van vandaag: "Laat je hart niet verontrust worden"; als kleinmoedigheid in je opkomt, kijk naar de Heer, richt je op Jezus, want Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Het is goed om niet te zeer onder de indruk te komen van ont­wik­ke­lingen in de maat­schappij die van het geloof in Jezus wegvoeren: heel veel zaken zijn als je ze goed beschouwd alleen maar uitingen van een triestheid, van iets waar je eigenlijk medelijden mee kunt hebben. (...) Maar de Heer is verrezen, richt je op Hem, moge Hij jouw weg, de ondubbelzinnige waarheid en jouw leven zijn.

En als je jouw zwakheid ziet, bouw dan des te meer op de kracht van Zijn genade.

AMEN

Terug