Arsacal
button
button
button


Inhuldigings- Mis in de Sint Nicolaasbasiliek

goede wensen voor de koning en koningin...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 april 2013
Voorbereiding op de Mis: ook Maltezer ridders waren aanwezig
Voorbereiding op de Mis: ook Maltezer ridders waren aanwezig

Zondag 28 april is in de Sint Nicolaas­ba­si­liek in Amsterdam een plechtige en feestelijke pontificale Mis gevierd ter ere van de inhuldiging van onze nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De “Krönungsmesse” van W.A. Mozart werd gezongen door het kathedrale koor o.l.v. Fons Ziekman en de capella Sancti Nicolai o.l.v. M. Hedley verleende eveneens mede­wer­king.

De zeer behartens­waar­dige homilie van de bisschop, mgr. dr. J.M. Punt, is na te lezen op de website van het bisdom haarlem-amsterdam.

Bijzonder op prijs werd gesteld de aanwezigheid van de Groot­mees­teres van H.M. de Koningin, mevr. M. van Loon, van kardinaal A. Simonis, de Apos­to­lisch Nuntius en ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers vanuit het politiek bestel, het maat­schap­pe­lijk leven en de krijgsmacht. Hun aanwezigheid was een teken dat zij de betrokkenheid van Kerk en godsdienst bij het maat­schap­pe­lijk leven en de burgerlijke maat­schappij waarderen en dat scheiding van Kerk en Staat niet betekent dat het kerkelijk leven zich achter de voordeur moet terugtrekken!

Graag sluit ik me aan bij alle goede wensen en gebeden die zijn en worden uitgesproken opdat koning Willem-Alexander zijn hoge ambt met toe­wij­ding en de nodige wijsheid mag kunnen uitoefenen; dat koningin Máxima voor hem daarin een grote steun mag zijn, dat zij het Neder­landse volk mogen samenbinden en zo mogen bijdragen tot een maat­schappij waar de waardigheid en de rechten van iedere mens in verdraagzaamheid worden gerespecteerd en dat beiden ook vreugde en voldoening mogen ondervinden van de taak die hen wacht! Van harte wens ik onze nieuwe koning en koningin en hun gezin veel zegen en gezondheid toe.

Terug