Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering en doopsel in Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2024 - 329 woorden
Doopsel van Christiaan
Doopsel van Christiaan
Voorzijde van de kerk van het H. sacrament van de Emmausparochie
Voorzijde van de kerk van het H. sacrament van de Emmausparochie
De vormelingen
De vormelingen

Zondag 12 mei, Moeder­dag en zevende zon­dag van Pasen, was ik in de Emmaüspa­ro­chie van Uithoorn voor de toedie­ning van het heilig Vormsel. Ook mocht ik er een jongeman dopen in een fees­te­lij­ke vie­ring.

(Er wor­den later nog foto's bijge­plaatst)

Familie­da­gen

In een hoek van de kerk hingen hoepels met een afbeel­ding van een boom en er stond een huis met kamers gewijd aan de verhalen van het eerste boek van de bijbel, het boek Genesis (zie foto). De boom nodigt uit om te groeien en diep gewor­teld te zijn. Bomen en huis komen voort uit de Familie dagen die in de pa­ro­chie wor­den gehou­den in Uithoorn en een tweede beur­telings in De Kwakel en Kudel­staart. Deze familie­da­gen wor­den nu op tien of elf plaatsen in ons bisdom gehou­den om ge­zin­nen meer bij het ker­ke­lijke en geloofs-gebeuren te betrekken en elkaar te ont­moe­ten.

Debuut

De kerk was goed bezocht met veel jon­ge­ren. Het jon­ge­ren­koor Debuut zong en luisterde met mooie lie­de­ren de vie­ring op. Behalve pastoor Marco Cavagnaro waren pater Gerard Wijers sss en de braziliaanse pries­ter André Murillo con­cele­branten. Kape­laan Darek Karwowski ver­zorgde intussen de Eucha­ris­tie­vie­ringen in Aalsmeer en Kudel­staart, maar kwam aan het einde van de vie­ring binnen. De diaken was er niet bij. Leonie van Ittersum en Joost van der Vlugt had­den zorg gedragen voor de voor­be­rei­ding.

Dopeling en vor­me­lin­gen

Behalve de vijf vor­me­lin­gen uit de regio was er een dopeling Christiaan Penning, die tevens het heilig vormsel en de eerste communie ont­ving.

Alle vor­me­lin­gen kregen een flyer met info over de Bavo­dag voor vor­me­lin­gen die op 22 juni zal wor­den gehou­den en over het tiener­kamp dat ook nu weer in de zomer zal gaan gebeuren en dat al jaren een groot succes is.

Moeder­dag

Na­tuur­lijk ston­den we in deze Eucha­ris­tie ook stil bij alle moe­ders die moe­der­dag vieren. In het ope­nings­woord en in de voor­bede werd in dank­baar­heid voor de be­lang­rijke en door­slag­ge­vende rol die zij in zoveel ge­zin­nen spelen bij alle moe­ders stil­ge­staan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug