Arsacal
button
button
button
button


De Curie in een vluchtelingenboot

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2024 - 318 woorden
De boot
De boot
De gids wordt geïnterviewd door kathedraal TV
De gids wordt geïnterviewd door kathedraal TV
Bij het Nationaal Holocaustmonument
Bij het Nationaal Holocaustmonument

Donder­dag­mid­dag 16 mei verzamel­den de mede­wer­kers van het bisdom (de Dio­ce­sane Curie) zich aan de Am­ster­damse stei­ger van een vluch­te­lingen­boot. Het was het begin van een gedenk­waar­dig dagje uit.

Lampedusa

Ooit zaten er 282 vluch­te­lingen op de boot, die nu is genoemd naar het eiland dat paus Fran­cis­cus aan het begin van zijn pon­ti­fi­caat bezocht om aan­dacht te vragen voor de vluch­te­lingen. De boot komt uit Egypte en werd daar gebruikt om vluch­te­lingen over de Mid­del­landse zee te brengen. Het is een oud en licht bescha­digd vaartuig, dat al goed gevuld was met onze groep van 25 personen.

Vluch­te­lingen

Vluch­te­lingen lei­den nu de bezoekers door de grachten van Am­ster­dam en ver­tellen intussen hun verhaal. In ons geval waren dat een vluch­te­ling die de boot bediende en één die zijn verhaal ver­telde en zich­zelf een rebel uit Egypte noemt. Onder de naam 999 Geen dienst bouwt hij een carrière op als performer en dat was goed te merken aan de smake­lijke manier waarop hij ver­telde over zijn ge­schie­de­nis als poli­tieke vluch­te­ling.

Anti­se­mi­tisme

Bij de voor­ma­lige Hermitage, nu H*art museum, wer­den we ontscheept en liepen we naar het natio­naal Holo­caust­mo­nu­ment waar we stil ston­den bij de miljoenen Joodse slacht­of­fers en die van Roma en Sinti. Het was een moment om te bid­den dat de gruwe­lijke oorlogs­si­tua­tie rond Israël en Palestina niet zal lei­den tot een toename van het anti­se­mi­tisme. Het is Joodse mensen in Neder­land niet aan te rekenen wat in Gaza plaats­vindt!

Bij Sant’ Egidio

Tenslotte kwamen we uit bij de Mozes en Aäron­kerk en het huis van Sant’ Egidio waar we de kerk bekeken, een quiz deden, wer­den geïn­for­meerd over de ge­meen­schap van Sant’ Egidio door Corine van der Loos en een heer­lijke maal­tijd genoten. Ook het in­for­mele contact met elkaar op zo'n dag is zeer te waar­de­ren.

Veel dank aan de organizatoren en aan allen voor deze gezellige dag!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug