Arsacal
button
button
button
button


BBQ voor de priesters

Ontspannen samen zijn in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2024 - 215 woorden
BBQ voor de priesters
Tijdens de Vespers
Tijdens de Vespers
Toen bijna iedereen weer weg was...
Toen bijna iedereen weer weg was...

Donder­dag­mid­dag en avond 20 juni vond in de tuin achter het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Heiloo de barbecue met de pries­ters plaats. Een gezellige en ontspannen gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten. Hoe ging het eraan toe?

Zonnig

Tegen 16.00 uur kwamen de pries­ters binnen druppelen. Ze wer­den verwelkomd met een glaasje en op het pleintje achter het Juliana­kloos­ter waren parasols en tuin­stoelen opge­steld. Die parasols waren (gelukkig) wel nodig, want het was flink zonnig. Na een korte begroe­ting hebben we de vespers gebe­den met de iets meer dan vijf­tig pries­ters die waren geko­men, waarbij de se­mi­na­risten voorba­den en orgel speel­den.

Se­mi­na­risten

Die se­mi­na­risten waren trouwens ook actief met het inschenken van de glazen en bra­den van het vlees op de Barbecue! Veel dank aan hen, want zij hebben de voor­be­rei­ding op hun tentamen fun­da­men­tele theo­lo­gie, corpus Paulinum of Latijn ervoor moeten onder­bre­ken.
Na de Vespers stond alles klaar en kon de Barbecue beginnen.

Pret­tige set­ting


Het was een geslaagde dag en heel goed dat de pries­ters elkaar op deze wijze kunnen ont­moe­ten, her­in­ne­ringen kunnen ophalen, erva­ringen kunnen uitwisselen, plannen kunnen maken of gewoon, heel ontspannen, tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.Ook voor mij was het goed de pries­ters in deze pret­tige set­ting te kunnen spreken, al heb ik af en toe ook nog even "zaken" gedaan...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug