Arsacal
button
button
button
button


Nieuw kantoor Bisschoppenconferentie ingezegend

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 juli 2024 - 88 woorden

Maan­dag­mid­dag 8 juli heeft de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. dr. Hans van den Hende de nieuwe kantoren van het Se­cre­ta­riaat van de Kerk­pro­vin­cie/Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie inge­ze­gend.

Bij de korte vie­ring en de ont­moe­ting daarna waren ver­schil­lende bis­schop­pen aanwe­zig, onder wie de nieuwe bis­schop van Roermond en de Dio­ce­saan Admini­strator, mgr. René Maesen en mgr. Everard de Jong. Mgr. Hoogen­boom bood aan se­cre­ta­ris-generaal mw. Anneke van de Kamp namens het aarts­bis­dom een bronzen plaquette van St. Wil­li­brord aan, patroon van onze kerk­pro­vin­cie en van de bis­dom­men Utrecht en Haar­lem-Am­ster­dam.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug