Arsacal
button
button
button


Vergaderingen...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 13 mei 2013
vergadering van het officiium educationis
vergadering van het officiium educationis

Deze week zijn er veel vergaderingen: het officium educationis (zie vorig bericht), de Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom, die over de financiële aan­ge­le­genheden gaat, de maandelijkse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie waarin de bis­schop­pen over een veelheid aan thema’s vergaderen, een benoemingen­ver­ga­dering, de priesterraad, de Diocesane Pastorale Raad die voor het eerst bijeen kom, de staf­ver­ga­dering van het bisdom, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad en nog twee “ad hoc” vergaderingen.

Eerlijk gezegd is vergaderen niet mijn grootste passie, maar het hoort erbij en gelukkig is niet iedere werkweek zo ‘vergader-achtig’ als deze week.

Terug