Arsacal
button
button
button


Bijeenkomst regiovertegenwoordigers op De Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2013
kerk in Almere
kerk in Almere

Woensdag 29 mei vond op De Tiltenberg een bijeenkomst plaats van de vertegfenwoordigers van de regio's in het bisdom in het kader van het proces van fusie of personele unie dat eind van dit jaar moet zijn afgerond. De ene regio is verder dan de andere; de nodige regio's kiezen voor fusie van de gehele regio, sommige voor een personele unie, in andere regio's fuseren twee groepen parochies of komen tenminste tot een personele unie.

Deze mogelijkheden zijn er, mits de keuzes passen binnen het grotere geheel. Daarover zal de Bisschop uiteindelijk oordelen in het najaar. Ook over de status van de eigen kerk kan binnen de regio worden gesproken. Vanuit het bisdom is op basis van alle gegevens een indeling gemaakt in A, B en C kerken, als uitgangspunt voor gesprek over de toekomst van de kerk­ge­bouwen. Gedurende de middag werden de uitgangs­punten van dit proces nogmaals toegelicht door de leden van de Diocesane Commissie voor Regio­vor­ming (Mgr. M. de Groot, drs. E. Duijsens, drs. M. Frederiks, J. Hoekstra) en de dekenale coördinator, mw. D. Broersen.

Er was vooral ruimte voor allerlei vragen die worden opgeroepen door het proces zodat de regio-vertegen­woor­digers goed op de hoogte zijn van de implicaties van het proces en dat weer binnen hun regio goed kunnen uitleggen.

Terug