Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Jurjen Beumer

directeur

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2013 - 144 woorden
Sint Antoniuskerk
Sint Antoniuskerk

Bij “Stem in de stad” hangt de vlag deze dagen halfstok omdat de ziel van dit ini­tia­tief, ds. Jurjen Beumer is overle­den. Vele hon­der­den mensen zijn deze dagen naar “Stem in de stad” gegaan om afscheid te nemen en ook ik ben de familie en de mede­wer­kers wezen condoleren.

De Bis­schop heeft een mooie per­soon­lijke brief ge­schre­ven en het bisdom heeft uiting gegeven aan de ver­bon­den­heid door een bloem­stuk. Kanselier Fennis zal de uit­vaart namens het bisdom bijwonen. Hiermee wil de katho­lie­ke ge­meen­schap haar bij­zon­dere waar­de­ring uitdrukken voor het be­lang­rijke werk dat ds. Jurjen Beumer heeft verricht in een oecu­me­nisch ini­tia­tief voor mensen in de marge. We zijn vol ver­trouwen dat dit mooie werk op een goede wijze doorgang zal vin­den en gedenken hem in onze gebe­den: dat hij in de vreugde en het lciht van Gods aanschijn mag wonen!

Terug