Arsacal
button
button
button


Getuigschriften uitgereikt

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2013
behalve de kandidaten, links onder rector G. Bruggink, geheel rechts studieleider D. Wienen
behalve de kandidaten, links onder rector G. Bruggink, geheel rechts studieleider D. Wienen

Tijdens de studiedag van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut werden verschillende getuig­schriften uitgereikt. Een diaken en een catechiste - dr. St. Baars en mw. A. Captein - sloten de voortgezette vorming vorming af: bijeenkomsten die in de eerste vijfjaar na de wijding of zending plaatsvinden. Diaken E. Ligthart en mw. Kr. Nederpelt ontvingen het certificaat over de afsluiting van de theologische opleiding. Allen van harte gefeliciteerd!

Voor het nieuwe jaar aan het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut heeft zich al een mooie groep van bijna vijftien mensen aangemeld. De aanmeldingsperiode loopt echter nog tot in de tweede helft van augustus. Op 31 augustus mag ik het nieuwe studiejaar openen met een feestelijke Eucha­ris­tie­viering.

Terug